HumanGuide
HumanGuide KärnProfil

HumanGuide KärnProfil


Vad kan du ha för nytta av att göra ett personlighetstest? Jo, t ex för
  • att välja bästa jobbinriktning, dvs god matchning = kul på jobbet!
  • att underlätta samverkan med andra t ex minska risken för onödiga konflikter
  • att välja rätt livspartner och underlätta livet med din livspartner
Det finns många personlighetstester, så varför välja HumanGuide? Jo, vi tycker,
  • att genom att den underliggande personlighetsteorin är mera nyanserad än t ex MBTI, DISC och andra liknande, så har du mycket mera nytta av ditt testresultat - din profil - i dina jobbval, partnerval och när du samverkar med andra
  • att vi inte bara ger dig en profil utan att du får tillgång till alla våra HumanGuide®-koncept genom din profil, vilket gör att du kan ha nytta av profilen i många sammanhang
  • att vi även ger dig tillgång till mycket information på vår webbplats, vår webbapp (se nedan) och t ex vår bok "Låt personligheten blomma", som är ett stöd för personlig utveckling. Den finns även som eBok på svenska och engelska
En KärnProfil är resultatet från en genomgång med en för HumanGuide-koncepten auktoriserad konsult. Det är både en fördjupning av resultatet och en fintrimning. 

Både din AppProfil och din MultiProfil ingår  i denna tjänst. Du får tillgång till din AppProfil genom att registrera dig i vår webbapp cards.humanguide.se.

När du har gjort vårt personlighetstest, så kommer vi mejla din MultiProfil i PDF-format med förklarande information. Samtidigt kommer vår auktoriserade konsult att boka en tid med dig, när ni har ert möte per telefon eller Skype.

När du köpt en KärnProfil, så sänder vi en instruktion per mejl hur du gör. Att göra testet tar ca 15 min.
1500 SEK