HumanGuide
HumanGuide MultiProfil

HumanGuide MultiProfil


Vad kan du ha för nytta av att göra ett personlighetstest? Jo, t ex för
  • att välja bästa jobbinriktning, dvs god matchning = kul på jobbet!
  • att underlätta samverkan med andra t ex minska risken för onödiga konflikter
  • att välja rätt livspartner och underlätta livet med din livspartner
Det finns många personlighetstester, så varför välja HumanGuide? Jo, vi tycker,
  • att genom att den underliggande personlighetsteorin är mera nyanserad än t ex MBTI, DISC och andra liknande, så har du mycket mera nytta av ditt testresultat - din profil - i dina jobbval, partnerval och när du samverkar med andra
  • att vi inte bara ger dig en profil utan att du får tillgång till alla våra HumanGuide®-koncept genom din profil, vilket gör att du kan ha nytta av profilen i många sammanhang
  • att vi även ger dig tillgång till mycket information på vår webbplats, vår webbapp (se nedan) och t ex vår bok "Låt personligheten blomma", som är ett stöd för personlig utveckling. Den finns även som eBok på svenska och engelska
När du har gjort vårt personlighetstest, så kommer vi mejla din MultiProfil i PDF-format med förklarande information. En MultiProfil ger ett mera fördjupat resultat från ditt test jämfört med en AppProfil. I och med att du köper en MultiProfil har du även tillgång till din AppProfil, som du får tillgång till genom vår webbapp your.humanguide.se.

När du köpt en MultiProfil, så sänder vi en instruktion per mejl hur du gör. Att göra testet tar ca 15 min. Vi levererar ditt testresultat per mejl och som en bilaga i PDF-format. Var därför noga med registreringen av din mejladress.
500 SEK