HumanGuide
Hur-bra?-enkäter för alla våra fem tjänsteområden

Hur-bra?-enkäter för alla våra fem tjänsteområden


För alla våra tjänsteområden finns det en eller flera enkäter, som kan användas för att "ta tempen", dvs hur bra är läget? Behöver något förbättras? Vad är mest angeläget? Alla enkäter kan laddas ner på vår webbplats humanguide.com Du finner information om enkäterna genom att klicka på någon av startsidans fem bilder - beroende på vad som är intressant för dig...
0 SEK