HumanGuide
Privat användning: HumanGuide Cards

Privat användning: HumanGuide Cards


Cards består av en kortlek och en tillhörande webbapp cards.humanguide.se. Cards kan användas för att förbättra samverkan i ett par, en familj, med vänner, etc och stödja yrkes- och studieval, mm

Denna version är för Privat användning och vid köp av 1 st.
600 SEK