HumanGuide

Privat användning: HumanGuide Cards (När du beställer 2 st eller flera!)


Cards består av en kortlek och en tillhörande webbapp cards.humanguide.se. Cards kan användas för att förbättra samverkan i ett par, en familj, med vänner, etc och stödja yrkes- och studieval, mm
400 SEK